Tech-Online.pl ma obowiązek dostarczyć Klientowi, będącemu konsumentem, towar bez wad i odpowiada wobec niego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, jeśli sprzedawany towar ma wadę.

Czas na reklamację

Jeżeli towar otrzymany przez Państwa ma wadę stwierdzoną przed upływem dwóch lat od dnia jego otrzymania, można zgłosić wadę poprzez skorzystanie z odpowiedniego formularza dostępnego po uprzednim kontakcie e-mail z Działem Reklamacji: reklamacje@tech-online.pl.

Rozpatrzenie reklamacji

Czas na rozpatrzenie reklamacji przez Tech-Online.pl to 14 dni, w ciągu których zostaniesz poinformowany o wszystkich krokach postępowania na bieżąco. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji telefonicznie, mejlowo lub poprzez sms.

Szczegóły reklamacji

Szczegóły dotyczące reklamacji i całego procesu reklamacyjnego dostępne są w Regulaminie. Tech-Online.pl nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.